van eekert

Contact
0497-644041
info@vaneekertafbouw.nl

VAN EEKERT bv.Bouwmaterialen en sierbestrating

Privacy Verklaring

Uw Privacy bij afbouwmaterialen van eekert bv.

Algemeen

Via onze winkel en E-mail worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Afbouwmaterialen van Eekert bv. hecht zeer veel waarde aan privacy. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Afbouwmaterialen van Eekert bv. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Afbouwmaterialen van Eekert bv. neem dan gerust contact op.

Afbouwmaterialen van Eekert bv.
Mierdseweg 39-41
5541 EP Reusel
0497-644041

Afbouwmaterialen van Eekert bv. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Doel gegevens.
Bij het gebruiken van onze diensten en web mail verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam en adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Afhandelen van uw bestellingen.
Wanneer er bij ons een bestelling wordt geplaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dit nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld bij leveranciers en/of externe transporteurs.


E-mail, vragen en offerte aanvraag.
Op het moment dat u contact opneemt met Afbouwmaterialen van Eekert bv  via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails kunnen tot maximaal twee jaar terug bewaard worden.


Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Afbouwmaterialen bv, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.


Advertenties
Onze website vertoont advertenties.


Beveiliging.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in het door Afbouwmaterialen van Eekert bv. gebruikte systemen en software.


De persoonsgegevens die door Afbouwmaterialen van Eekert bv. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.


De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord . Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Uw rechten.
Recht op inzage.
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Afbouwmaterialen van Eekert bv. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Afbouwmaterialen van Eekert bv. u krijgt dan een overzicht van uw gegevens.


Recht op rectificatie.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Afbouwmaterialen van Eekert bv.


Recht op wissen van gegevens.
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Afbouwmaterialen van eekert bv. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Afbouwmaterialen van Eekert bv. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).
Wil u niet dat Afbouwmaterialen van Eekert bv. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.


Plichten.
Afbouwmaterialen van Eekert bv. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Afbouwmaterialen van Eekert bv. uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Afbouwmaterialen van Eekert bv. de betreffende dienst niet aanbieden en/of uitvoeren.
Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Afbouwmaterialen van Eekert bv. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.


Afbouwmaterialen van Eekert bv. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Afbouwmaterialen van Eekert bv. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Afbouwmaterialen van Eekert bv. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.